THE HANDSTAND

JULY 2007SUMMER AT THE NATIONAL GALLERY OF IRELAND
We will be having Lunchtime talks and Daily tours right through the Summer. Tours commence at 3pm daily, with three afternoon tours on Sundays. Lunchtime talks take place on Tuesdays and Thursdays at 1pm. All events are free.
(Tá Leagan Gaeilge thios)

What's New
'MASQUERADE AND SPECTACLE. THE CIRCUS AND TRAVELLING FAIR IN THE WORK OF JACK B YEATS'
Commemorating the 50th anniversary of the artist's death, this exhibition of some 20 paintings, focuses on a subject that was crucial to Yeats' artistic development. The display will include a number of items from the Yeats Archive and paintings that have rarely been seen in public before.
(18 July until 11 November, Yeats Museum, admission free)
The gallery's Audioguide service is now available in Irish. Please enquire at the information desks.

ONGOING:
'TREASURES FROM THE NORTH: IRISH PAINTINGS FROM THE ULSTER MUSEUM'
Perhaps the most impressive show of Irish art ever presented in one location, as we display along with our own collection an exhibition of 60 masterpieces from the Ulster Museum.
(Until 16 September, Millennium Wing, admission free)
'THE FANTASTIC IN IRISH ART: IMAGES OF THE SUPERNATURAL AND THE UNCANNY'
This exhibition looks at the role of the fantastic in the work of Irish artists of the late 19th and early 20th centuries. Preferring the inner world of the imagination to the current emphasis on rationalism these artists created evocative and fascinating works of art intended to delight or unsettle their audience.
( Until 12 August, Print Gallery, admission free )

Additional information is available at http://www.nationalgallery.ie/html/exhibitions.html

For Families
Every Sunday at 3pm during July and August, the gallery hosts a Kids Art Workshop, giving children a chance to explore the collection, followed by a practical workshop. (Free event)
And don't forget, the family packs and Drawing Kits available at the gallery. These include quality drawing materials, sketch pads and instruction booklet. They may be borrowed free of charge for use within the gallery.
(Available at Millennium Wing information desk)

For further information on all forthcoming events check out our website www.nationalgallery.ie
Kind Regards

Visitor Services Officer
National Gallery of Ireland
Merrion Square West, Dublin 2.
Phone - 6615133 ext 3813
Fax - 6615372
dgalligan@ngi.ie

How to Find Us:
National Gallery of Ireland
Merrion Square West & Clare Street, Dublin 2.
Admission is free to the permanent collection.
Telephone (01) 661 5133
Email: info@ngi.ie
www.nationalgallery.ie
Gallery Opening Hours:
Monday-Saturday 9.30am-5.30pm
Thursday 9.30am-8.30pm
Sunday 12.00pm-5.30pm
Closed 24-26 December & Good Friday.
----------------------------------------------------------------------------------------------

 


SAMHRADH i nGAILEARAÍ NÁISÍUNTA NA hÉIREANN
Beidh Cainteanna am Lóin agus Turais Laethúil i rith an tSamhraidh ar fad againn anseo ag an Ghailearaí. Tosnaíonn na turais ag 3in gach lá, agus tá trí turais againn ar thráthnóna dé Domhnaigh. Bionn na cainteanna ar siul gach Máirt agus Déardaoin ag 1in. Tá saorchead isteach chuig na himeachtaí go léir.

NUA
TÁ AN CHLOSTREOIR LE FÁIL ANOIS i nGAEILGE. DÉAN FIOSRÚ AG AN DEASC EOLAIS.

'Bréagriocht agus Taispeántas: an Sorcas agus an tAonach Taistil i Shaothar Jack B Yeats'
Taispeántas speisialta chun an t-ealaíontóir a chomóradh caoga bliain i ndiaidh a bháis. Díríonn na pictiúir sa taispeántas ar ábhar a bhí lárnach i bhforbairt Yeats mar ealaíontóir. Beidh roinnt saothar ó Chartlann Yeats le feiceáil agus pictiúir nár cuireadh os comhair an phobail mórán riamh cheana.
(18 Iúil go dtí 11 Samhna, Músaem Yeats, saorchead isteach)
AR LEAN
'An Fhantaisíocht in Ealaín na Éireann:
Íomhánna den Osnádúr agus den Diamhair'
Léiríonn an taispeántas seo ról na fantaisíochta i saothar ealaíontoirí Éireannacha ag deireadh an 19ú haois agus tús an 20ú haois. Agus iad ag díriú ar shaol inmheánach na samhlaíochta seachas ar spéis na ré sin sa réasúnachas, chruthaigh na healaíontóirí seo saothair spreagúla, inspéise a tharraing aird an lucht féachana nó a rinne míshuaimhneach iad. Tá saothair le Richard Doyle, George Russell, Jack Yeats, Oliver Sheppard, Harry Clarke, Art O'Murnaghan agus daoine eile le feiceáil sa taispeántas. ( Go dtí 12 Lúnasa, An Gailearaí Priontaí, saorchead isteach )

Seoda ón Tuaisceart: Pictiúir Éireannacha ó Mhúsaem Uladh
B'fhéidir an seó is fearr d'ealaín na hÉireann a cuireadh ar siúl ar aon láthair riamh á chur ar taispeáint, nuair a léireoimid 60 sárshaothar ó Mhúsaem Uladh in éineacht lenár mbailiúchán féin. Tá catalog lándaite ar fáil (Praghas €9.95).
Tá bileog oibre saor in aisce ag gabháil leis an taispeántas.
(Go dtí 16 Méan Fómhair, Sciathán na Mílaoise, Saorchead isteach)
'As a visual record of Irish life it is unequalled…(Metrolife) It is a joyful experience from beginning to end…(Irish Iindependent)
Tuilleadh eolais ar fáil ó http://www.nationalgallery.ie/html/exhibitions.html

Imeachtaí Teaghlaigh Gach Domhnach ag 3in le linn mhí Iúil agus mhí Lúnasa, cuireann an Gailearaí Ceardlann Ealaíne do Pháistí ar bun, a thugann deis do pháistí an bailiúchán a scrúdú agus páirt a ghlacadh i gceardlann phraiticiuil. (Saorchead isteach)
fáil sa ghailearaí. San áireamh, tá trealamh líníochta d'ardchaighdean, bloic sceitseála, agus treoirleabhair. Is féidir iad a fháil ar iasacht gan táille ón Deasc Eolais, Sciathán na Mílaoise.
Tá tuilleadh eolais ar fáil ón Rannóg Oideachais 01 6615133.
Tuilleadh eolais ar ár imeachtaí ar fad le fáil ón suíomh gréasáin www.nationalgallery.ie
Le meas,
Oifigeach Seirbhisí Cuairteora
Gailearaí Náisiúnta na hÉireann
Cearnóg Mhuirfean Thiar
Baile Átha Cliath 2
Teil - 6615133 ext 3813 Faics - 6615372
dgalligan@ngi.ie
Conas teacht orainn:
Gailearaí Náisiúnta na hÉireann
Cearnóg Mhuirfean Thiar agus Sráid Chliara Baile Átha Cliath 2
Teil - 6615133
Tá Saorchead Isteach sa Taispeántas Buan
R-phost: info@ngi.ie www.nationalgallery.ie
Uaireanta Oscailte
Luan go Satharn 9.30rn-5.30in
Déardaoin 9.30rn-8.30in
Domhnach 12.00 meán lae -5.30in
Dúnta 24-26 Mí na Nollag & Aoine an Chéasta.
***********************************************************************************
Treasures from the North: Irish Paintings from the Ulster Museum
14 March - 16 September 2007
Millennium Wing, Level 2
Admission Free

Yeats and O'Malley
28 March - 30 June 2007
Yeats Museum (Beit Wing)
Admission Free

The Fantastic in Irish Art: Images of the Supernatural and the Uncanny
4 April - 12 August 2007
Print Gallery.
Admission Free.

Exhibitions at the National Gallery of Ireland
http://www.nationalgallery.ie/html/exhibitions.html
***********************************************************************************


The National Gallery of Ireland
Merrion Square West
Dublin 2
Ireland
Tel: 353-1-661 5133
Fax: 353-1-661 5372
http://www.nationalgallery.ie
********************************