THE HANDSTAND

SEPTEMBER 2007
SEPTEMBER AT THE NATIONAL GALLERY OF IRELAND
(Tá Leagan Gaeilge thios)

What's New
'CATCHING A LIKENESS: PORTRAITS ON PAPER'
This exhibition will show how portraits from the fifteenth to the twentieth centuries have varied in accordance with prevailing artistic fashions, favoured styles, techniques and media. The exhibition will include works by Antonio Pollaiuolo, Henry Fuseli, Jean-Auguste Dominique Ingres, Dante Gabriel Rossetti, and Paul Klee as well portraits by Irish artists; Adam Buck, Muriel Brandt, Patrick Hennessy, Michael Kane, Sean Keating and Brian Bourke. (3 September - 9 December 2007, Print Gallery - Room 24, Free Admission)

ONGOING:
A FINAL CHANCE TO SEE: 'TREASURES FROM THE NORTH: IRISH PAINTINGS FROM THE ULSTER MUSEUM'
Perhaps the most impressive show of Irish art ever presented in one location, as we display along with our own collection an exhibition of 60 masterpieces from the Ulster Museum.
(Until 16 September, Millennium Wing, admission free)

'MASQUERADE AND SPECTACLE. THE CIRCUS AND TRAVELLING FAIR IN THE WORK OF JACK B YEATS'
Commemorating the 50th anniversary of the artist's death, this exhibition of some 20 paintings, focuses on a subject that was crucial to Yeats' artistic development. The display includes a number of items from the Yeats Archive and paintings that have rarely been seen in public before.
(Until 11 November, Yeats Museum, admission free)

Additional information is available at http://www.nationalgallery.ie/html/exhibitions.html

Culture Night 2007
A great success last year, come and sample the special atmosphere at our free events, including tours, drawing demonstrations, films and live music.
Friday 14 September
6pm to 11pm

Art for All Ages Festival
A series of events in late September celebrating creativity and older people, including talks, workshops and tours. For further information please contact the Education Department.
(22nd to 30th September, admission free)

For further information on all forthcoming events check out our website www.nationalgallery.ie
Kind Regards

Visitor Services Officer
National Gallery of Ireland
Merrion Square West, Dublin 2.
Phone - 6615133 ext 3813
Fax - 6615372
sboylan@ngi.ie
How to Find Us:
National Gallery of Ireland
Merrion Square West & Clare Street, Dublin 2.
Admission is free to the permanent collection.
Telephone (01) 661 5133
Email: info@ngi.ie
www.nationalgallery.ie
Gallery Opening Hours:
Monday-Saturday 9.30am-5.30pm
Thursday 9.30am-8.30pm
Sunday 12.00pm-5.30pm
Closed 24-26 December & Good Friday.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MEÁN FÓMHAIR i nGAILEARAÍ NÁISÍUNTA NA hÉIREANN

TÁ AN CHLOSTREOIR LE FÁIL ANOIS i nGAEILGE. DÉAN FIOSRÚ AG AN DEASC EOLAIS.

NUA
'Cosúlacht a aimsiú: Portráidí ar phaipéar'
Léiríonn an taispeántas seo an ilghnéitheacht a bhain le healaín na portráidíochta ón gcúigiú haois déag go dtí an fichiú haois, de réir mar a d'athraigh faisin, stíleanna, teicnící agus meáin na healaíne. Beidh saothair le Antonio Pollaiuolo, Henry Fuseli, Jean-Auguste Dominique Ingres, Dante Gabriel Rossetti, Paul Klee, Adam Buck, Muriel Brandt, Patrick Hennessy, Michael Kane, Sean Keating agus Brian Bourke le feiceáil sa taispeántas. (3 Meán Fómhair - 9 Nollaig 2007, An Gailearaí Priontaí -Seomra 24, Saorchead Isteach)
Catalóg le Fáil ón Siopa


AR LEAN
'Bréagriocht agus Taispeántas: an Sorcas agus an tAonach Taistil i Shaothar Jack B Yeats'
Taispeántas speisialta chun an t-ealaíontóir a chomóradh caoga bliain i ndiaidh a bháis. Díríonn na pictiúir sa taispeántas ar ábhar a bhí lárnach i bhforbairt Yeats mar ealaíontóir. Tá roinnt saothar ó Chartlann Yeats le feiceáil agus pictiúir nár cuireadh os comhair an phobail mórán riamh cheana.
(Go dtí 11 Samhain, Músaem Yeats, saorchead isteach)

An seans déireanach chun an taispeántas a fheicail:
Seoda ón Tuaisceart: Pictiúir Éireannacha ó Mhúsaem Uladh
B'fhéidir an seó is fearr d'ealaín na hÉireann a cuireadh ar siúl ar aon láthair riamh á chur ar taispeáint, nuair a léireoimid 60 sárshaothar ó Mhúsaem Uladh in éineacht lenár mbailiúchán féin. Tá catalog lándaite ar fáil (Praghas €9.95).
Tá bileog oibre saor in aisce ag gabháil leis an taispeántas.
(Go dtí 16 Méan Fómhair, Sciathán na Mílaoise, Saorchead isteach)
'As a visual record of Irish life it is unequalled…(Metrolife) It is a joyful experience from beginning to end…(Irish Iindependent)
Tuilleadh eolais ar fáil ó http://www.nationalgallery.ie/html/exhibitions.html

Oiche Chultúir 2007
D'éirigh go breá leis seo anuraidh. Tar go dtí ár n-imeachtaí saor in aisce agus blais den atmaisféar speisialta, le turais, taispeántais léirithe líníochta, scannáin agus ceol beo.
Aoine 14 Méan Fómhair
6 go dtí 11

Feile: Ealaín do Chách
Sraith imeachtaí ag deireadh Mhéan Fómhair ag ceiliúradh na cruthaitheacht ag daoine aosta (cainteanna, ceardlanna agus turais).
(22 go dtí 30 Méan Fómhair, saorchead isteach)

Tuilleadh eolais ar ár imeachtaí ar fad le fáil ón suíomh gréasáin www.nationalgallery.ie
Le meas,
Oifigeach Seirbhisí Cuairteora
Gailearaí Náisiúnta na hÉireann
Cearnóg Mhuirfean Thiar
Baile Átha Cliath 2
Teil - 6615133 ext 3813 Faics - 6615372 sboylan@ngi.ie
Conas teacht orainn: Gailearaí Náisiúnta na hÉireann
Cearnóg Mhuirfean Thiar agus Sráid Chliara
Baile Átha Cliath 2
Teil - 6615133
Tá Saorchead Isteach sa Taispeántas Buan
R-phost: info@ngi.ie www.nationalgallery.ie

Uaireanta Oscailte
Luan go Satharn 9.30rn-5.30in
Déardaoin 9.30rn-8.30in
Domhnach 12.00 meán lae -5.30in
Dúnta 24-26 Mí na Nollag & Aoine an Chéasta.

***********************************************************************************
Treasures from the North: Irish Paintings from the Ulster Museum
14 March - 16 September 2007
Millennium Wing, Level 2
Admission Free.

Masquerade and Spectacle:
The Circus and the Travelling Fair in the Work of Jack B. Yeats
18 July - 11 November 2007
Yeats Museum
Admission free.

Exhibitions at the National Gallery of Ireland
http://www.nationalgallery.ie/html/exhibitions.html
***********************************************************************************
The information contained in this email and in any attachments is confidential and
is intended solely for the use and attention of the intended recipient(s). This
information may be subject to legal & professional privilege. If you are not an
intended recipient of this email, you must not use, disclose, copy, distribute or
retain this message or any part of it. If you have received this email in error,
please notify the sender immediately and delete all copies of this email from your
computer system(s). This footnote also confirms that this email message has been
swept by MIMEsweeper for the presence of computer viruses.

Tá an t-eolas sa teachtaireacht ríomhphoist seo agus in aon cheangaltán a ghabhann
leis faoi rún agus tá sé a chuir ar fáil d'úsáid agus d'aire an duine/na ndaoine a
bhfuil sé á s(h)eoladh chuige/chucu amháin. D'fhéadfadh an t-eolas seo a bheith
faoi réir ag pribhléid dhlithiúil agus phroifisiúnta.
Má tá an ríomhphost seo faighte agat trí dhearmad, ní cóir duit an teachtaireacht
seo, no aon chuid di a úsáid, a nochtadh, a chóipeáil, a dháileadh ná a choinneáil.
Má tá an ríomhphost seo faighte agat trí dhearmad, cuir an duine a sheol é ar an
eolas láithreach agus scrios amach chuile chóip den teachtaireacht ríomhphoist seo
as do chóras ríomhaireachta. Dearbhaíonn an fónota seo freisin gur scuab MIMEsweeper
an teachtaireacht ríomhphoist seo ar eagla víoras ríomhaireachta.

The National Gallery of Ireland
Merrion Square West
Dublin 2
Ireland
Tel: 353-1-661 5133
Fax: 353-1-661 5372
http://www.nationalgallery.ie
***************************************
Dúch Yesenin / Yesenin’s Ink is the title of the current exhibition of new work by Seán Ó Flaithearta at the Wexford Arts Centre.

The title of the exhibition refers to the Russian writer Sergei Yesenin who wrote his farewell poem in his own blood.  Yesenin was a tragic figure whose dual image of a devout and simple peasant poet and that of a rowdy and blasphemous exhibitionist reflected a wider readjustment to a changing world of the revolutionary era.  The readjustment stemmed from the changes in political and social circumstances instigated by the Bolshevik rule after the October Revolution.  Yesenin was an ardent supporter of the revolution but his beliefs that it would provide a better life for the country’s peasants were shortlived.  Yesenin’s inscription in his own blood of his last written work serves as a powerful entry point to Ó Flaithearta’s current work reflecting the importance of language in the development of political and social constructs, such as power and race relations, and the resulting formation of individual and national identities. 

Seán Ó Flaithearta is a native of the Aran Islands where he lives and works.  Dúch Yesenin stemmed from anthropological research on the genetic make-up of the native population of the Aran Islands.  The research discovered that the inhabitants on the Aran Islands had a different blood grouping from the population on the mainland. The closest blood relatives were found in north England. The results of long-term presence of English soldiers in the seventeenth century had a noticeable genetic impact, but none culturally. The focus on empirical example suggests that culture, race and ethnicity are ambiguous, fluid and entangled concepts that are not related to some essential or biological difference between groups but rather are socially constructed in specific places in specific times.

 

Through paintings, drawings, sculpture and video Ó Flaithearta uses blood as a unifying motif to question the perceived quality of our blood make-up which defines humankind, and our rank in it. The belief of being superior or inferior and how all this is categorised by the vital fluid of life in our veins, and the language of blood, for example bloodline, blue blood, and bad blood is explored. From a historical perspective race is depicted as complicated, fluid and unreliable subject, whose definitions have shifted over time. 

 

Seán Ó Flaithearta is a graduate of NCAD, Dublin, with further studies in the École Nationale Supérieure des Arts Visuels de La Cambre in Belgium and at Pennsylvania School of the Arts in the United States. His works have been exhibited nationally and internationally. His solo exhibitions to date include Deora Sáile (2005), Cosán Dearg (2001), Coiscéim na Trócaire (1995), Scadán Caoch (1993), Duán (1991) and I nGéibheann (1989). Ó Flaithearta  was the first artist in residence at Áras Éanna in Inis Oírr in 2000. His works are in public and private collections.

 

For further information contact Catherine Bowe, Visual Arts Manager, Wexford Arts Centre, Cornmarket, Wexford. Phone +353 (0)53 91 23764 Email:catherine@wexfordartscentre.ie  Web: www.wexfordartscentre.ie

**********************************************************Welcome to   


ArtLinks  is a NEW Art Resource for creative practitioners, both amateur and professional, who are resident in Carlow, Kilkenny, Waterford, Wexford and Wicklow.  If you practice an art form you will find ArtLinks is an up-to-date, artist led resource of local professional development arts information. ArtLinks also provides networking opportunities to connect with other practitioners in the region, as well as alerting the creative community of upcoming courses/events, bursaries and other professional resources.

ArtLinks is user led    Your involvement is central in making this initiative develop and succeed for all creative practitioners in the five counties.

The Arts Departments of Carlow, Kilkenny, Waterford, Wexford and Wicklow County Councils, in partnership with the Arts Council/An Chomhairle Ealaíon,has, with input from local creative practitioners since 2005, created ArtLinks – an innovative professional development service for all creative practitioners, amateur and professional, of all disciplines within this five county region.

 

ArtLinks aims to provide accessible opportunities for all creative practitioners, to share and gain skills, knowledge and understanding and provide the necessary supports they need to develop their work practices and careers. ArtLinks will be providing a range of service including training programmes, information courses, funding supports, future mentorship schemes and a comprehensive range of e-services, including a website for artists to profile online details of artwork and career achievements, news and take part in creating online networks etc. 

 

To avail of ArtLinks Services YOU MUST REGISTER by joining at www.artlinks.ie 

 FREE ArtLinks Registration benefits:

 • Receive ArtLinks e-bulletins
 • Qualify for priority booking & reduced fees for ArtLinks courses
 • Don't have a website? When you join up above, your Registration details will create your online ArtLinks Artists’ Profile Page, that you can easily update anytime
 • If you upload a picture your Profile image will randomly feature on the ArtLinks homepage
 • Post your own event/exhibition/meeting/notices on the ArtLinks Notice-board
 • Network with practitioners in your region in the ArtLinks online Forums
 • Be eligible to apply for upcoming New ArtLinks Bursaries
 • Download information from previous courses from the ArtLinks Archive ArtLinks News for Kilkenny Creative Practitioners

  We would strongly recommend
  you register at
  www.artlinks.ie as soon as possible


   PRIZE !!! €100 online Book Voucher Prize  for 500th person to register with ArtLinks


  www.booksunlimited.ie carries over 250,000 titles


  Full-time ArtLinks Director appointed June 2007

  Cathy Fitzgerald will be based in the Arts Office, Kilkenny County Council, County Hall, No. 72 John St., Kilkenny, Mon – Wed and in other areas of the South East, Thurs-Fri. Cathy was appointed in June 2007 and will be organising professional development services for creative practitioners of all disciplines across the five counties. She can be contacted at info@artlinks.ie 


  The ArtLinks website www.artlinks.ie

  The ArtLinks.ie website is being built to cater for the needs of several thousand people in the south east and has several interactive features; the ability of practitioners to create an online ArtLinks Profile Page, take part in online forums, post notices etc.

   

  During this development stage, comments from people in various fields has been invaluable in creating a comprehensive, easy to use site. Thanks for all the comments and patience. Development of the site will be ongoing.


  Have you entered your details on the ArtLinks site recently?

  Please note that many more creative categories have been added to better describe people's practices; please login and re-check your registration details. We have also added a
  Registration Tips page on how to quickly and effectively fill out the Registration page to create a Professional ArtLinks Profile Page.

  New: ArtLinks Skills Shop The ArtLinks website is developing into a resource of sharing skills and services. On the Registration/Edit Profile Page you can now list professional creative skills /services that you might like to advertise on your ArtLinks Profile Page. Please see the disclaimer information below:

   

  Disclaimer Notice:
  The question of suitability and/or ability of any creative practitioners included in this directory to provide services is a matter entirely for the party engaging the creative practitioner(s) and no investigation in this regard has been made by Carlow County Council, Kilkenny County Council, Waterford County Council, Wexford County Council or Wicklow County Council.


  Have you forgotten your username or password? To retrieve them or pass on further comments, email
  Cathy Fitzgerald at
  info@artlinks.ie

   NEWS 

   

  ArtLinks Autumn 2007 Professional Development Courses 

   

  In this series, the first ArtLinks Practice courses will focus on MUSIC , offering new skills to Musicians of all genres - including those involved in instrumental education / curriculum support / community music / traditional music / popular music / jazz /  contemporary / choral / orchestral / chamber etc.

   

   ArtLinks Music Courses to be delivered are:

  ·     Animating the Primary Music Curriculum

  ·     Teaching Music Effectively

  ·     Creating Community Musicians

  ·     Getting Ahead in the Music industry: ArtLinks Music    Camp for bands/contemporary young musicians

  ·     Abair Amhrán ar an Sean Nós - Traditional Irish    Singing workshop 

   Inaugural ARTLINKS courses  offered  in different areas: 

  Due to the high level of positive feedback in relation to the first ArtLinks series held in Spring 2007, we will be repeating the courses in different areas of the South East to allow more people to participate

  ·     How to engage in the Public Art Commissioning    Process

  ·     Applying for Funding

  ·     An Introduction to Self Employment for Artists' and    Tax Exemption

  ·   Approaching Galleries and Writing Proposals for    Visual Artists

  ·    New: Photographing / Documenting your art    work

  ·   New: Photoshop Elements for Beginners

  ·     New: Get Your Work Online Today with Ready-made    Template Websites

  Details of all courses, times and venues will be announced in upcoming ArtLinks Brochures/ebulletins.
  Pre-booking courses at this stage is not possible.

   

  Registered ArtLinks members will get discounts on course fees and priority booking.

   FIRST ArtLinks Bursaries to be announced 

   

  In the Autumn we will also be inviting applications for our first ArtLinks Bursaries. Only people who have registered with www.artlinks.ie will be eligible to apply.

   

  There will be 6 ArtLinks Bursaries of €8,000 each, one to awarded to each of the 6 art forms:

   DANCE    FILM     LITERATURE    MUSIC   THEATRE   VISUAL ART 

  Creative practitioners from these art forms who are resident in the 5 counties will be eligible to apply. Criteria and application forms will be announced shortly.

   

  ArtLinks to be Officially Launched on Monday 26th November 2007 in Kilkenny 

  Since November 2005 extensive in-depth consultation with creative practitioners has been undertaken in the formation of the ArtLinks programme. The programme is both ambitious and unique in Ireland in that the basis for the programme is led by creative practitioners across art forms and regions. During the rest of 2007 further publicity is intended to alert people, both practitioners and the public, locally and nationally to this scheme. On Monday 26th Nov 2007, ArtLinks will be officially launched in Kilkenny and ArtLinks members will be invited to attend.

   

  ArtLinks has evolved directly from your local needs – please make use of the free web facilities and tell others about it (by forwarding this email); everyone’s participation will create a vibrant, regional arts programme.

   
  Looking forward to hearing from you!  

  Cathy Fitzgerald,
  ArtLinks Director, August 2007

   keep up to date with developments by REGISTERING NOW at www.artlinks.ie


 • Thomastown, Kilkenny: Workshops and Courses

  Workshops And Courses

  For Adults

  September - November 2007

   

   

  African Batik

  29th  September (Sat)  11 am     5.30 pm

  Batik, an Indonesian - Malay word for dyeing fabric using resist techniques is over 1,000 years old with evidence in Africa, the Middle East, Asia and India. In central Africa resist dyeing using cassava and rice paste has existed for centuries in the Yoruba tribe of Southern Nigeria and Senegal.

  In this workshop participants will create individual pieces through an introduction to resist and fabric dye techniques, drawing inspiration from traditional African patterns.

  Facilitator: Blaithin Quinn, Batik Artist

  € 85 (All materials included)

   

  Silk Papermaking – for beginners

  30th  September (Sun)  11 am     5 pm

  Participants will learn how to create beautiful, plain and colourful, textured, ‘fabric-like’ papers using a wide range of various silk fibres  - carded fibres from cocoons, hand dyed silk tops, throwsters waste fibres, silk threads …etc. The workshop introduces three silk papermaking methods and decorating techniques.

  Tutor: Tunde Toth, Fibre Artist 

  € 90 (All materials included -  – silk- and plant fibres, fabrics, paste, dyes…etc.)

   

  Creative Willow Course

  Basket making

  6th October (Sat) 10 am – 5.00 pm

  As well as learning a traditional skill, participants will be introduced to basic basketry techniques, creating a beautiful willow basket or garden structure during the one-day workshop.

  Tutor: Heike Kahle, Basket maker

  € 75 (Including all materials)

   

  Hand Papermaking – for beginners (natural fibres and recycled materials)

  • 13 – 14th October (Sat-Sun) 11 am – 5.00 pm
  • 10 – 11th November (Sat-Sun) 11 am – 5.00 pm

  The 2-day beginners workshop is designed to introduce participants to papermaking techniques using a combination of recycled materials and natural fibres of cotton, bamboo, desert grass and abaca. Incorporating fabrics, threads, dried plants, herbs and seeds into their pieces made from various pulps, they will create a variety of papers and unique images. The workshop also covers paper dyeing- and decorating techniques.

  Tutor: Tunde Toth, Fibre Artist 

  €145 (All materials included)

   

  Felt Making

  20th October (Sat) 11 am – 5 pm

  One-day workshop for beginners, introducing felt making techniques (wet felt) using hand-dyed sheep’s wool and decorative materials: silk threads and fibres. Participants will create their own handbags and/or colourful wall hangings.

  Tutor: Marika Miklosi-Manning, Felt maker, Artist  

  € 85 (All materials included)

   

  Silk Papermaking II – follow-on course

  21st October (Sun)  11 am     5 pm

  This is an experimental, one-day workshop for those who have participated in the beginner’s course or have previous experience in Silk Papermaking Techniques. Focusing on the “CMC – paste” and “Water – ironing” methods, we are going to work towards creating textured, sculptured, three-dimensional pieces from various silk fibres, combined with handmade tissue papers, textiles and plant fibres.

  Tutor: Tunde Toth, Fibre Artist

  € 95 (All materials included – silk- and plant fibres, fabrics, paste, dyes…etc.)

   

  Hand Papermaking (from natural fibres and recycled materials)

  FOLLOW-ON COURSE (ADVANCED)

  17 – 18th November (Sat-Sun) 11 am – 5.30 pm

  This workshop is a follow-on course; suitable for participants who wish to learn and experiment more after the beginners course, or have previous experience and/or practice in hand papermaking. It’s designed to give an introduction to creating unique plant papers from various plants and fibres.

  Focusing on the upcoming festive season the workshop also introduces decorating- and batik - techniques and paper-dyeing methods on handmade papers.

  Tutor: Tunde Toth, Fibre Artist     €155 (All materials included)

   

  COMING UP:

   

  • Experimental Textiles – Workshop with Caroline Schofield, Textile Artist

  November – Date to be confirmed

   

  • Indian Batik – 24th November (Sat) Facilitator: Blaithin Quinn, Batik Artist

   

  • Silk Papermaking Techniques – Christmas Theme Workshop – Table top- and wall- decorations, cards from pure silk fibres – 25th November (Sun)

  Facilitator: Tunde Toth, Fibre Artist

   

  Workshops, short courses and demonstrations on Hand Papermaking (from recycled materials and natural fibres) and Silk Papermaking are available for primary and secondary schools (linked to the visual arts curriculum), libraries, museums, art centres …etc. Please contact the Studio for the full list of courses offered.

   

  FOR FURTHER INFORMATION AND BOOKINGS PLEASE CONTACT KOZO STUDIO AND GALLERY: T:  056-7793265

                                          M: 087-2543362

                                                  E:  tundetune@gmail.com

                                                  W: www.kozogallery.com


  Per cent for Art Scheme

   
   
  Johnswell
  School   Johnswell    Kilkenny


   
   
  Phase 1 (Outdoor Sculpture) of the Per Cent for Art Scheme is now under way and it is expected that this part of the project will be completed by mid September.

  Johnswell
  School is now inviting expressions of interest from Artists for a Collaborative Project which would involve the school’s Staff and Pupils – the outcome of which would be an Indoor Permanent Art Exhibit.

  This project would begin later in September and would have a budget of €3,500.00.
   
  Contact:  marymcalinney@eircom.net or
                 Mary McAlinney at 0567721975